Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университет по хранителни технологии

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 № 1 pdf   Обява 28.05.2019 г.
 № 2 pdf  Документация (Приложение 1) 28.05.2019 г.
№ 3 pdf Количествена сметка (Приложение 2) 28.05.2019 г.
№ 4 pdf Образци (Приложение 3) 28.05.2019 г.
№ 5 pdf Информация за публикувана обява (Линк към АОП) 28.05.2019 г.
№ 6 pdf Информация за удължаване на срока (Линк към АОП) 07.06.2019 г.
№ 7 pdf Протокол на комисия 18.06.2019 г.
№ 8 pdf Уведомително писмо 18.06.2019 г.
№ 9 pdf Договор 25.06.2019 г.