Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университет по хранителни технологии

 Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университет по хранителни технологии

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 № 1pdf  Обява28.05.2019 г.
 № 2pdf Документация (Приложение 1)28.05.2019 г.
№ 3pdfКоличествена сметка (Приложение 2)28.05.2019 г.
№ 4pdfОбразци (Приложение 3)28.05.2019 г.
№ 5pdfИнформация за публикувана обява (Линк към АОП)28.05.2019 г.
№ 6pdfИнформация за удължаване на срока (Линк към АОП)07.06.2019 г.
№ 7pdfПротокол на комисия18.06.2019 г.
№ 8pdfУведомително писмо18.06.2019 г.
№ 9pdfДоговор25.06.2019 г.
Translate »