Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университет по хранителни технологии

Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университет по хранителни технологии

Номер

Линк

Наименование

Дата

№ 1pdfРешение(Линк към АОП)12.06.2020 г.
№ 2pdfОбявление(Линк към АОП)12.06.2020 г.
№ 3pdfДокументация12.06.2020 г.
№ 4pdfОбразци12.06.2020 г.
№ 5pdfПриложение към техническата спецификация12.06.2020 г.
№ 6pdfПриложение към ценово предложение12.06.2020 г.
№ 7pdfРазяснение 117.06.2020 г.
№ 8pdfПротокол 115.07.2020 г.
№ 9pdfРешение на комисия16.07.2020 г.

 

Translate »