Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университет по хранителни технологии

Номер

Линк

Наименование

Дата

№ 1 pdf Решение(Линк към АОП) 12.06.2020 г.
№ 2 pdf Обявление(Линк към АОП) 12.06.2020 г.
№ 3 pdf Документация 12.06.2020 г.
№ 4 pdf Образци 12.06.2020 г.
№ 5 pdf Приложение към техническата спецификация 12.06.2020 г.
№ 6 pdf Приложение към ценово предложение 12.06.2020 г.
№ 7 pdf Разяснение 1 17.06.2020 г.
№ 8 pdf Протокол 1 15.07.2020 г.
№ 9 pdf Решение на комисия 16.07.2020 г.