Търсене
Close this search box.

Студенти и докторанти с атрактивни презентации за бизнеса

Публикувано от

70 години катедра „Икономика, предприемачество и управление“ в УХТ:

Студенти и докторанти мериха сили в полето на науката, представяйки атрактивни разработки по време на тържеството по повод 70 години на катедра „Икономика, предприемачество и управление“ към Стопански факултет в Университета по хранителни технологии. Това стана по време на честването в зала „Хоризонт“, което е част от поредицата събития по повод 70 години от създаването на УХТ.

Научната сесия беше открита с „Еволюция на класическия подход към управлението“. Първокурсниците от специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“ припомниха, че постижения в областта на индустрията на немалко българи са съизмерими със световните стандарти. Един от тях е Мито Орозов, чийто мениджърски опит беше сравнен с подходите на Хенри Форд.

Докторант Биляна Николова в своята презентация „За пчелите и хората“ сподели опита си в създаването на иновативен продукт, изработен на основата на български пчелен мед, добил огромна популярност сред спортистите в цял свят в много кратки срокове. Тя разказа, че е стартирала бизнеса си с кауза – да намери нови пазари за пчелния продукт. Такъв тип предприемачество е по-успешен от онези, които търсят само печалбата. Според нея храните са не само базата на живота, но трябва да се развива техният голям потенциал.

С предимствата, предизвикателствата и заплахите пред маркетинга в социалните мрежи запознаха присъстващите студенти от специалност „Туризъм“. Докторантите в катедрата Дарина Мантарова и Калоян Калинин говориха за корпоративната социална отговорност и за промяната на потребителските навици след COVID пандемията.

Всички участници бяха наградени с почетни грамоти и книги от ръководителя на катедрата доц. Ива Бичурова. В своето слово при откриване на тържеството тя разказа историята на катедрата, изтъкна заслугите на плеяда учени, на които благодари за високия академичен дух и жаждата за знания, възпитали в поколения студенти.

След това връчи почетни грамоти за изключителен принос в развитието на катедрата на проф. Асен Конарев, на проф. Степан Актерян и на доц. Атанаска Тенева. Тя призова студентите да мечтаят смело, да дерзаят и да успяват по примера на хората, изградили катедрата в годините -личности с широк поглед за развитието на бизнеса и на образованието.

В приветствието си ректорът проф. д-р Пламен Моллов подчерта приноса на основателите на катедра „Икономика, предприемачество и управление“ УХТ да бъде видим за индустрията и външния свят, за университетското образование и за науката.

За 70 г. в катедрата са подготвени повече от 1000 специалисти по икономика и мениджмънт. Ключовата роля на нейните преподаватели е в  обучението на всички студенти в УХТ. Това помага на завършилите да станат мениджъри във фирмите от хранителната индустрия, да ръководят браншови организации и да заемат ръководни постове в държавата, заяви проф. Валентина Алексиева, декан на Стопански факултет. Според нея интердисциплинарният подход и споделянето на ресурси между трите факултети са в основата на успеха.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.