За втора поредна година екипът на фирма „Сами-М“ осигурява стипендии за студенти от 3 и 4 курс в специалност „Технология и качество на храните“ на Университета по хранителни технологии. Това съобщи гл. ас. Десислава Вангелова от катедра „Технология на месото и рибата“. 

Тя уточни, че средствата, отпуснати през 2019/2020 г. от месопреработвателното предприятие са били в размер на 4000 лв. От тях, 1000 лв. са били предоставени целево като социална стипендия, изиграла ключова роля за дипломирането на студент в труден за него момент, заяви гл. ас. Вангелова.

Останалите средства са били разпределени с конкурс по актуални за месната промишленост теми, в който студентите представят свои разработки. Темите на рефератите са избрани съвместно с екипа на „САМИ-М“, като разглеждат актуални въпроси и решения при производството на месни продукти.

Доц. Десислав Балев заяви, че и през тази година „Сами-М“ ще продължи традицията и отново ще осигури стипендии на студенти от УХТ след конкурс, в който кандидатите отново разработят върху казуси от месния бранш.

„Благодарността на всички в катедра „Технология на месото и рибата“ към фирмата е огромна, подчерта доц. Балев. – Освен стипендиите, от „Сами-М“ ни предоставят възможност да провеждаме опознавателни практики със студентите в предприятието. Независимо от усложнената епидемична обстановка, студентите се запознаха с производствения процес и продуктите в едно изключително модерно предприятие от месната промишленост у нас.“

Според преподавателите в катедрата от „Сами-М“ са създали отлични условия за работа на бъдещите технолози, а студентите били впечатлени от изключително топлото посрещане. От предприятието вече са заявили готовност да организират и преддипломни стажове, ако възпитаниците на УХТ проявят интерес.

Огромна е признателността на всички в катедрата към г-н Антон Костадинов, собственик на фирмата, и към г-жа Мина Николова – корпоративен консултант, за подкрепата, която оказват за нашите студенти, заяви гл. ас. Вангелова.