Търсене
Close this search box.

UNISTARTUP АКАДЕМИЯ за предприемачи в УХТ

Публикувано от

Университетът по хранителни технологии в Пловдив е част от проект EntreUnity, където работи по изграждането на методология за академично предприемачество.

През октомври започна провеждането на UniStartUp бизнес академия, в която студенти, академичен и неакадемичен състав работят за реализацията на своите предприемачески идеи.

Събитието е продукт на множество обучения, през които организаторите преминават в продължение на 2 години. В бизнес академията са заложени обучителни модули, покриващи жизненоважни за всеки предприемач теми като критично мислене, защита на интелектуалната собственост, техники за убедително презентиране, маркетинг и др.

Един от модераторите на събитието е Диана Георгиева, която има над 25 години опит в предприемачеството и социални дейности с фокус маркетинг и развитие. Тя е била част от големи корпорации и работи активно в НПО сектора. Сред лекторите е социалният предприемач и специалист по комуникации, продажби и дигитален маркетинг Жасмина Гевезиева. Като маркетолог е работила за компании като Coca-Cola, Audi, Postbank, Vivacom и други, като е управлявала дигитални рекламни бюджети за над 1 000 000 лв. Серийният предприемач Паулина (Поли) Чотрова и създател на социални промени е друг преподавател. Тя е известна като изследовател на теми, обвързани с високите технологии  и роботиката, чийто фокус е да осигури основа за иновации и развитие в Пловдив и извън него.

По време на обученията се прилагат различни гъвкави подходи, които позволяват на участниците да развиват потенциала си. Работи се с определени ментори, които помагат на екипите да доразвият идеите си. Очаква се обучението да завърши в началото на месец декември, когато екипите ще представят на питчинг сесия (кратки презентации) своите идеи пред определено жури.

Предприемачеството е един от основните двигатели за развитие на икономикaта. През последните години България все по-силно се открои на сцената на стартъп екосистемата в Европа. УХТ-Пловдив следва тази тенденция и е един от малкото български участници в инициативата на Европейския институт по иновации и технологии (EIT) – HEI initiative, която има за основна цел да развие предприемаческите умения в университетите. ABOUT THE EIT

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.