Уважаеми колеги,

Кандидатстването за стипендии за летен семестър на учебната 2021 / 2022 г., ще стартира  на 07.03.2022г. и ще продължи до 16.03.2022г. включително чрез използване на  Система за On-line подаване на документи. Указания за ползване на системата ще намерите   ТУК

ON-LINE СИСТЕМА ЗА СТИПЕНДИИ

Условия и срокове за кандидатстване за стипендия за летен семестър на уч. 2021 / 2022 г.

СРОК ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА БАНКОВА СМЕТКА НА КЛАСИРАЛИТЕ СЕ – 28.03.2021 г. 

Заявленията за еднократни помощи се подават в деловодството до 20-то число на месеците март, април  и май ( правилата остават непроменени ).

 


Правила за разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторанти

 

Месечен размер на стипендиите

Решението на комисията за разпределяне на студентските стипендии ( Протокол N 4 / 23.02.2022 г.) е месечният размер на стипендиите за летен семестър 2021/2022г. да остане същия.

 


Студентско кредитиране