Стипендии

Уважаеми колеги,

Кандидатстването за стипендии за зимен семестър на учебната 2021 / 2022 г., стартира  на 15. 10.2021г. и ще продължи до 25.10.2021г. включително чрез използване на  Система за On-line подаване на документи.  Указания за използване на системата може да видите ТУК

 

ON-LINE СИСТЕМА ЗА СТИПЕНДИИ

 

Заявленията за еднократни помощи се подават в деловодството до 20-то число на месеците октомври  и ноември  ( правилата остават непроменени ).

 


Правила за разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторанти

Условия и срокове за кандидатстване за стипендия за зимен семестър на уч. 2021 / 2022 г.

Месечен размер на стипендиите

Решението на комисията за разпределяне на студентските стипендии ( Протокол N 1 / 05.10.2021 г.) е месечният размер на стипендиите за зимен семестър 2021/2022г. да остане същия.

 


Студентско кредитиране

Translate »