Стипендии

Уважаеми колеги,

Срокът за подаване на документи за стипендии за летен семестър на 2020/2021г. е от 01.03.2021 г. до 15.03.2021 г. до 16,00ч

 

Необходимите документи може да намерите в Книжарницата на УХТ и на сайта.

Учебен отдел ще заверява  документи от 9:00 – 12:00 и 13:00 – 16:00.

Заявленията за еднократни помощи се подават в деловодството до 20-то число на месеците март, април и май.

Изискваме подаването на документите да стане при спазване на противоепидемичните мерки. Във фоайето на северния вход на УХТ ще бъдат осигурени условия за попълване на документите.

 


Правила за отпускане на стипендии

Правила за разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторанти

Критерии, документи и срокове при кандидатстване

Месечен размер на стипендиите

Заявление-декларация по чл. 2, ал. 1, т. 1

Заявление-декларация по чл. 2, ал. 1, т. 2

Заявление за еднократни помощи

Резултати от държавни зрелостни изпити за 2020г, необходими за стипендия по чл.8б:    Приложение 1         Приложение 2

 


Централизирана кампания за студентски стажове в държавната администрация -2014-2020 г.


Студентско кредитиране