bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005

Стипендии

Стипендии в размер на 2 300 лв. годишно от Фондация „ЕВРИКА“ за учебната 2020/2021 година …..

Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация „ЕВРИКА“ и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ имат български студенти в български университети, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех не по-малък от мн. добър (5.00) за учебната 2019/2020 година.

Регистрационен формуляр за кандидатстване         – link

Краен срок за подаване на документи – 15 октомври 2020 г.

За допълнителна информация: http://www.evrika.org/?p=3742


СПИСЪК на класираните студенти за стипендия по чл.2,ал.1,т.1 от ПМС 90/26.05.2000г. за летен семестър на 2019/2020г.

СПИСЪК на класираните студенти за стипендия по чл.2,ал.1,т.2 от ПМС 90/26.05.2000г. за летен семестър на 2019/2020г.


Правила за отпускане на стипендии

Правила за разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторанти

Критерии, документи и срокове при кандидатстване

Месечен размер на стипендиите

Заявление-декларация по чл. 2, ал. 1, т. 1

Заявление-декларация по чл. 2, ал. 1, т. 2


Централизирана кампания за студентски стажове в държавната администрация -2014-2020 г.

ЗАКОН за кредитиране на студенти и докторанти (МОН)

Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти (МОН)

Присъединяване на „Обединена българска банка“ АД към студентско кредитиране