Стипендии

Уважаеми колеги,

Срокът за подаване на документи за стипендии за зимен семестър на 2020/2021г. е от 14.10.2020 г. до 26.10.2 020 г. до 16,00ч

Публикувани са Правилата и Критериите за кандидатстване за стипендии  за зимен семестър 2020/2021 г.

От този семестър се въвежда Нов вид стипендия (чл. 8б от ПМС №90/2000г.)   !!!

За първи курс от специалностите „Топлотехника“, „ Автоматика, информационна и управляваща техника“, „Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост“, „Индустриален мениджмънт“ и „Индустриален бизнес и предприемачество“ с посочен успех от индивидуалния резултат от ДЗИ по Български език и литература и от индивидуалния резултат от втори задължителен ДЗИ или от задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, заверено от Учебен отдел

Необходимите документи може да намерите в Книжарницата на УХТ и на сайта.

Учебен отдел ще заверява  документи от 9:00 – 12:00 и 13:00 – 16:00.

Заявленията за еднократни помощи се подават в деловодството до 20-то число на месеци октомври и ноември.

Изискваме подаването на документите да стане при спазване на противоепидемичните мерки. Във фоайето на северния вход на УХТ ще бъдат осигурени условия за попълване на документите.


Списък на класираните студенти за стипендия по чл.2,ал.1,т.1 от ПМС 90/26.05.2000г.за зимен семестър на 2020/2021

Списък на класираните студенти за стипендия по чл.2,ал.1,т.2 от ПМС 90/26.05.2000г.за зимен семестър на 2020/2021

 


Правила за отпускане на стипендии

Правила за разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторанти

Критерии, документи и срокове при кандидатстване

Месечен размер на стипендиите

Заявление-декларация по чл. 2, ал. 1, т. 1

Заявление-декларация по чл. 2, ал. 1, т. 2

Заявление за еднократни помощи

Резултати от държавни зрелостни изпити за 2020г, необходими за стипендия по чл.8б:    Приложение 1         Приложение 2

 


Централизирана кампания за студентски стажове в държавната администрация -2014-2020 г.

ЗАКОН за кредитиране на студенти и докторанти (МОН)

Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти (МОН)

Присъединяване на „Обединена българска банка“ АД към студентско кредитиране