УХТ – Пловдив разполага с 1493 легла, намиращи се в блокове 1, 2, 3, 4 и 5, който са в непосредствена близост до университета. Те задоволяват жилищните нужди на всички студенти, докторанти и специализанти, желаещи да ползват общежитие и нямат жилище на територията на гр. Пловдив.

Блокове № 3, 4 и 5 са предназначени за несемейни студенти. Стаите в тях са с 3 легла, със самостоятелен санитарен възел. Блокове № 1 и 2 се настаняват докторантите и отлични студенти по двама в стая със самостоятелен санитарен възел. Блоковете имат изградена система за постоянно видео наблюдение и интернет.
Отоплението, водата и тока влизат в цената на месечния наем. Стаите имат необходимото обзавеждане за пълното удовлетворяване на жилищните нужди.
Наредбата и правилника за ползване на СО„Марица“ предвиждат определени преференции за сираци и инвалиди.
Доброто състояние и поддържане на студентските общежития, осигуряването на спокойствие и уют е грижа не само на Ръководството на университета, но и на самите живущи в него.

Блок Стая

Телефон

инж. Недялка Нешева-Пирова

Ръководител на сектор

ІV

113

643-977

инж. Иванка Вълканова

Домакин-управител на блок І, ІІ

І

108

246-153

инж. Татяна Шумилова

Домакин-управител на блок ІІI, V

ІII

103

643-757

инж. Недялка Нешева-Пирова

Домакин-управител на блок ІV

ІV

113

643-977

Портал блок I

I

246-153

Портал блок II

II

642-673

Портал блок III

III

643-757

Портал блок IV

IV

643-977

Портал блок V

V

643-777

 ** избират се с код за Пловдив: 032/ ххх ххх – Може да направите заявки за временен престой по време на кандидат студентски кампании, конференции симпозиуми и др.

 

ЗАПОВЕД № 978 / 15.12.2021г. относно настаняване в СО „Марица“

 

Актуална информация – необходими документи, срокове и критерии за прием в студентски общежития за 2021/2022г.

ПРАВИЛНИК

за условията и реда за настаняване, ползване и за вътрешния ред в студентски общежития „МАРИЦА“

 Справка за заетостта на СО „Марица”

 

  1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ за подаването им при кандидатстване за настаняване в студентските общежития на УХТ за учебната 2021/2022 г.
  2. КРИТЕРИИ за класиране на студентите за настаняване в студентските общежития на УХТ за  учебната 2021/2022 г.
  3. Правила за оставане през лятото в студентските общежития

 

Класиране за общежития – учебна 2021/2022г.

Първо класиране – Първи курс /новоприети студенти/, 2 курс, 3 курс, 4 курс,  докторанти;   семейничужденци;

Първо класиране – Първи курс – Магистри

Второ класиране  – всички курсове;  докторанти;  семейни;  чужденци; магистри

Трето класиране  – всички курсове;  докторанти;  семейни;  чужденци;  магистри

Четвърто класиране  – всички курсове; докторанти;  семейни;  чужденци;  магистри;

Пето класиране – всички курсове

* Колеги, моля спазвайте точно обявените срокове за настанявяне.


Правила за настаняване в СО „Марица“