Търсене
Close this search box.

Студентски дебати в навечерието на 1-ви ноември – Деня на народните будители

Публикувано от

Студентски дебати на тема „Аз знам, че нищо не знам“ организира Клубът по туризъм към УХТ по случай Деня на народните будители. Те се проведоха на 30 октомври 2023 г. и в тях се включиха над 20 участници от специалностите: „Хранене и туризъм“, „Хотелиерство и ресторантьорство“,  „Технология и качество на храни“, „Биотехнологии“ и „Туризъм“.

На откриването председателят на клуба Стилияна Цанева – студент от специалност „Туризъм“, подчерта, че 1 ноември е празникът, на който отдаваме почит към просветителите, книжовниците и революционерите, изградили и съхранили духовните ценности и националното самосъзнание на българите – хора като Св. Иван Рилски, Георги Раковски, Софроний Врачански, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов и много други.

Дебатите преминаха в три кръга, като темите върху които се фокусираха участниците бяха образование, комуникации и геополитика. Отборите представиха своите виждания, мотивираха предложенията си и изказаха мнения.

В направление „Образование“ участниците обърнаха внимание върху качеството на обучението, подготовката на младите хора за реалния свят и готовността им да посрещнат предизвикателствата на новото време.

При Комуникациите основните акценти бяха насочени към използване на социалните мрежи като средство за масово общуване, трудността във вербалните и по-традиционните похвати на общуване, но ясно се очерта и неговата значимост като средство за създаване на приятелства и контакти с хора от различни точки на света.

По темата „Геополитика“ се появиха разнородни мнения, които формираха и по-интересната част от събитието. Участниците изложиха мнения по въпроси, свързани с историческото минало, с географското разположение на България и възможностите за използване на ресурсите, влиянието на някои политици и световни лидери върху геополитическата обстановка в света, войните на съвремието и други.

Участниците в дебатите получиха сертификати за участие от председателя на клуба Стилияна Цанева, както и награди – популярна литература.

Гости на събитието бяха преподаватели и студенти, които подкрепяха отборите в не леката задача да дебатират по важните въпроси на деня.

Събитието завърши с пожелание към участниците от гл. ас. Станко Станков, който модерираше събитието: „Славата на пръв будител на нацията заслужено носи Паисий Хилендарски. Народът ни го знае и почита като Отец Паисий. Нека в навечерието на 1-ви ноември, ден, в който спокойно можем да обърнем поглед назад в десетилетията и във вековете, да помислим за миналото, за да видим не само празника, но и символа. Символът на вярата, символът на спомена за миналото, което ще проправи пътя на бъдещето, символ на онова, което стои точно пред нас, но върху което ние така и не се замисляме. И най-вече да ни накара да си спомним, да се поучим, да се преклоним и да подражаваме, да продължаваме и никога да не забравяме. Поклон пред паметта на всички знайни и незнайни герои, светци, възрожденци, революционери, творци, борци и учители.“

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.