Уважаеми участници,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната организационният комитет на 68-та научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии – 2021″ взе решение конференцията да се проведен в изцяло on-line формат, в това число и постерната сесия.

За да вземете участие в пленарното заседание и за да имате достъп до постерната сесия, моля да изпратите писмо на следната електронна поща conference@uft-plovdiv.bg. Чрез секретариата на конференцията ще получите точни инструкции за регистрация и линк към платформата G Suite (Google meet), където ще се проведат пленарните заседания.

Молим участниците, заявили участие чрез постер, да изпратят до 12,00 часа на 21.10.2021 г. електронен вариант на своите постери на conference@uft-plovdiv.bg .

Крайната версия на програмата на научната конференция ще бъде публикувана на 21.10.2021 г. на интернет страницата на УХТ-Пловдив www.uft-plovdiv.bg.

Всички материали на конференцията – книжка с абстракти, програма, постери и други, ще бъдат достъпни за участниците в конференцията от 9,00 часа на 22.10.2021 г. чрез платформата G Suite (Google drive). Линк към директорията ще получите при своята регистрация.

Предвидените материали за регистрираните участниците в научната конференция (флашка, химикал, чанта, бележник и визитник) ще получите чрез организационния комитет на научната конференция след 25.10.2021 г.

От организационния комитет