Търсене
Close this search box.

Важно съобщение за дипломантите от задочна и редовна форма на обучение

Публикувано от

УВАЖАЕМИ ДИПЛОМАНТИ,

 

На основание График на учебния процес за учебната 2021/2022 година

първа дипломна сесия за задочни студенти

и

втора (поправителна)  за ОКС „Магистър“, редовни студенти

е в периода от 30.01.2023 г. до 03.02.2023 г.

 

Срокът за подаване на заявление в отдел „Учебен“ за явяване на държавен изпит, защита на дипломни проекти (работи) е до 25.01.2023 г., включително

 

Датите на държавните изпити/дипломни защити

ще бъдат обявени на 10.01.2023 г.

 

 

Заместник-ректор по учебна дейност и академичен състав

доц. д-р Христо Спасов

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.