Търсене
Close this search box.

Съобщение относно акредитацията на специалност Компютърни системи и технологии

Публикувано от

От 13 до 15 юни 2023 г. в УХТ-Пловдив предстои посещение на Експертна група (ЕГ) на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) във връзка с процедура за програмна акредитация на професионалното направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

 

ЕКСПЕРТНА ГРУПА:

Ръководител:

  1. доц. д-р инж. Кирил Късев – ТУ – София

Членове:

  1. проф. д-р инж. Венета Алексиева, ТУ – Варна
  2. докторант Снежа Шотарова, ПУ „Паисий Хилендарски“

Наблюдаващ процедурата от ПКТН: проф. д-р Росица Донева

Те ще се срещнат с ръководството на университета и членовете на работната група, изготвила доклада-самооценка за програмната акредитация.

В рамките на програмата за посещение на експертната група по процедура за програмна акредитация на ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника в УХТ – Пловдив ще бъдат проведени следните срещи:

14.06.2023 г. от 15:15ч. до 16:00 ч. в зала „Хоризонт“ блок 2, ет. 2 на УХТ – Среща на ЕГ със студенти/докторанти от всички ОКС и форми на обучение в професионалното направление

14.06.2023 г. от 16:00 ч. до 17:00 ч. в зала „Хоризонт“ блок 2, ет. 2 на УХТ – Среща на ЕГ с потребители на кадри от ПН 5.3

15.06.2023 г. от 10:45 ч. до 11:30 ч. в зала 100/2 бл. – Свободен прием на ЕГ за студенти/докторанти, преподаватели и служители

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.