Съобщение относно записването на задочните студенти за летен семестър на учебната 2020/2021 г.