Търсене
Close this search box.

С огромно вълнение проф. Асен Конарев прие удостояването си с „Доктор хонорис кауза на УХТ“

Публикувано от

Уважаваният професор в Университета по хранителни технологии и в академичните среди у нас д. ик. н. Асен Конарев бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза на УХТ-Пловдив“ на тържествен Академичен съвет в зала „Хоризонт“.

Регалиите на почетното звание – огърлие и папирус, му бяха връчени от ректора проф. Пламен Моллов под звуците на български народни песни в изпълнение на Академичния народен хор на АМТИИ.

При откриването на тържественото заседание ректорът заяви, че е радостен след почти 10-годишно прекъсване УХТ да присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на свой преподавател и че това се случва по времето на неговия мандат. „Сред десетки имена, получили почетното научно звание през годините, едва 7 от тях са преподаватели на Университета по хранителни технологии, а именно: проф. Христо Крачанов, проф. Димитър Балджиев, академик Мария Балтаджиева, проф. Трифон Иванов, проф. Стефан Дичев, проф. Иван Мургов, проф. Камен Луканов. Осми по ред в списъка на нашите почетни професори е проф. Асен Конарев, който безспорно е изключителен ерудит и авторитет, любим преподавател на поколения студенти, които вдъхновявани от неговата харизма и пример, поемат с увереност по пътя на предприемача“, каза още ректорът.

Проф. Моллов припомни, че почетното звание бе присъдено на проф. Конарев от Академичния съвет на УХТ на 12 септември 2023 г. за принос в развитието на университета и издигане авторитета на ALMA MATER ALIMENTORUM в академичните среди, бизнес сектора и обществото. Предложението бе направено от декана на Стопански факултет проф. д-р инж. Валентина Алексиева по инициатива на катедра „Икономика, предприемачество и управление“. На тържеството тя му връчи почетен плакет на Стопански факултет.

Проф. Конарев става доктор на икономическите науки през 1982 г., а професор по икономика и управление през 1987 година. Специализирал е в МГУ – Москва, в Хумболдт  университет в Берлин, в Университет на Делауер в САЩ и др. Има над 250 научни публикации. Любим преподавател е на поколения студенти, част от които вече заемат водещи позиции във висшия мениджмънт. Удостояван е с множество награди, сред които са златен медал „Проф. Асен Златаров“, златна значка на Федерацията на научно-техническите съюзи и почетния знак на Пловдив за „Съществен принос в развитието на града, заслуги към неговите граждани и забележителни успехи в развитието на българската наука“.

В академичното си слово той заяви, че стремежът на преподавателите от УХТ винаги е бил да превърнат добрите студенти в таланти, а това е невъзможно да стане, ако не бъде докоснато сърцето на човека.

Искам да поздравя ръководството и Академичния съвет за успешния мандат, защото в него беше повишено равнището както на учебната, така и на научно-изследователската работа в университета, каза проф. Конарев. След това припомни на преподавателите, голяма част от които са били негови студенти в УХТ, че с достойнство реализират една професия, при която светейки за другите, изгарят.

На финала на своето слово отбеляза, че човек не е остарял, докато съжалението не замени мечтите му и призова присъстващите да не допускат това да се случи с тях. Благодари за високата чест и пожела на всички здраве.

 

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.