ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” 

 УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ  НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Актуални учебни планове

Учебни планове за студенти през учебната 2022/2023 г.

Учебни планове за студенти през учебната 2020/2021г.

Учебни планове за студенти през учебната 2019/2020г.

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »