ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” 

НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

СпециалностСрок на обучениеУчебни програми
АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКАЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА И БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ОПАКОВАНЕ И ОПАКОВЪЧНА ТЕХНИКА В ХРАНИТЕЛНАТА, ВКУСОВАТА И БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ХРАНИТЕЛНО МАШИНОСТРОЕНЕЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ТОПЛОТЕХНИКАЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ХЛАДИЛНА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКАЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение:

 

линк към учебния план

5.1. Машинно инженерство  
Хранително машиностроенеЕдна годинаДве години
Опаковане и опаковъчна техника за хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленостЕдна годинаДве години
Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленостЕдна годинаДве години
5.2. Електротехника, електроника и автоматика  
Автоматика, информационна и управляваща техникаЕдна годинаДве години
Електроенергийна ефективностЕдна годинаДве години
5.3. Комуникационна и компютърна техника  
Компютърни системи и технологииЕдна годинаДве години
5.4. Енергетика  
ТоплотехникаЕдна годинаДве години
Хладилна и климатична техникаЕдна годинаДве години
Енергийна ефективностЕдна годинаДве години
Енергиен мениджмънтЕдна годинаДве години
НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение:

 

линк към учебния план

5.1. Машинно инженерство  
Хранително машиностроенеЕдна годинаДве години
Опаковане и опаковъчна техника за хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленостЕдна годинаДве години
Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленостЕдна годинаДве години
5.2. Електротехника, електроника и автоматика  
Автоматика, информационна и управляваща техникаЕдна годинаДве години
Електроенергийна ефективностЕдна годинаДве години
5.3. Комуникационна и компютърна техника  
Компютърни системи и технологииЕдна годинаДве години
5.4. Енергетика  
ТоплотехникаЕдна годинаДве години
Хладилна и климатична техникаЕдна годинаДве години
Енергийна ефективностЕдна годинаДве години
Енергиен мениджмънтЕдна годинаДве години