ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” 

 УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Актуални учебни планове

Учебни планове за студенти през учебната 2022 / 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

/специализация/

Форма на обучение
ТЕХНОЛОГИИ НА ФЕРМЕНТАЦИОННИТЕ ПРОДУКТИРЕДОВНА, ЗАДОЧНА
НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

/специализация/

Форма на обучение
ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИРЕДОВНА, ЗАДОЧНА
ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН НА ХРАНИ И АРОМАТНО-ВКУСОВИ ПРОДУКТИРЕДОВНА, ЗАДОЧНА
ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТОРЕДОВНА, ЗАДОЧНА
АНАЛИЗ  КОНТРОЛ И ЕКОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕРЕДОВНА, ЗАДОЧНА
БИОТЕХНОЛОГИИРЕДОВНА, ЗАДОЧНА
 НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА
/специализация/
Форма на обучение
„ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИ “

 

Технология на месото и рибата

Технология на млякото и млечните продукти
Технология на продуктите от плодове и зеленчуци

 РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА
„ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН НА ХРАНИ И АРОМАТНО-ВКУСОВИ ПРОДУКТИ “

 

Технология на козметиката, маслата и тютюневите изделия
Технология на зърнените, хлебните и захарните изделия

 РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА
„ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО“
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА
„АНАЛИЗ  КОНТРОЛ И ЕКОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ“

 

Анализ и контрол на хранителните продукти
Химия и микробиология на храните

Екология и контрол при производството на храните

 РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА
БИОТЕХНОЛОГИИ“РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА
НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА
/специализация/ 

Форма на обучение

„ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИ “

 

Технология на месото и рибата

Технология на млякото и млечните продукти
Технология на продуктите от плодове и зеленчуци

 РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА
  „ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН НА ХРАНИ И АРОМАТНО-ВКУСОВИ ПРОДУКТИ“

 

Технология на козметиката, маслата и тютюневите изделия
Технология на зърнените, хлебните и захарните изделия

 РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

„ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО“
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА
„АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“

 

Анализ и контрол на хранителните продукти
Химия и микробиология на храните

 РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА
БИОТЕХНОЛОГИИ“РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Добавете тук текста на заглавието

Translate »