Търсене
Close this search box.

Технология и дизайн на храни и ароматно – вкусови продукти

Специалност „ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН НА ХРАНИ И АРОМАТНО-ВКУСОВИ ПРОДУКТИ“ предоставя на обучаваните студенти задълбочена широкопрофилна технологична подготовка, включваща набор от теоретични, технологични, специализирани и практически знания и умения, свързани с водещи отрасли на хранителната промишленост.

Професионалната подготовка позволява на дипломираните студенти да заемат позиции, свързани с:

СПЕЦИАЛИЗИРАЩО ОБУЧЕНИЕ

След завършване на втори курс студентите от специалност „Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти“ избират една от двете специализации:

 • Технология на зърнените, хлебните и
  захарните изделия;
 • Технология на козметиката, маслата и
  тютюневите изделия.

За разширяване възможностите за реализация на студентите, в специализиращия модул са включени и по две дисциплини, обхващащи технологиите от направленията на другата специализация.

СПЕЦИАЛИЗИРАЩИ КАТЕДРИ

Отговарящи за обучението по специалността са две катедри:

 • „Технология на тютюна, захарта,
  растителните и етерични масла“
 • „Технология на зърнените, фуражните,
  хлебните и сладкарските продукти“.

Катедрите разполагат с учебни и научни лаборатории със съвременно специализирано оборудване, които са на разположение на студентите. Учебни занятия и научноизследователски проекти се провеждат и в Учебнопроизводствената база по хляб, хлебни и сладкарски изделия, която е открита през 2009 г.

Практическото обучение на студентите се осъществява във водещи предприятия, включително и под формата на дългосрочни стажантски програми.

СПЕЦИАЛИЗИРАЩО ОБУЧЕНИЕ
След завършване на втори курс студентите от специалност „Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти“ избират една от двете специализации:

 • Технология на зърнените, хлебните и
  захарните изделия;
 • Технология на козметиката, маслата и
  тютюневите изделия.
 • За разширяване възможностите за реализация на студентите, в специализиращия модул са включени и по две дисциплини, обхващащи технологиите от направленията на другата специализация.

СПЕЦИАЛИЗИРАЩИ КАТЕДРИ

Отговарящи за обучението по специалността са две катедри:

 • „Технология на тютюна, захарта,
  растителните и етерични масла“
 • „Технология на зърнените, фуражните,
  хлебните и сладкарските продукти“.

Катедрите разполагат с учебни и научни лаборатории със съвременно специализирано оборудване, които са на разположение на студентите. Учебни занятия и научноизследователски проекти се провеждат и в Учебнопроизводствената база по хляб, хлебни и сладкарски изделия, която е открита през 2009 г.

Практическото обучение на студентите се осъществява във водещи предприятия, включително и под формата на дългосрочни стажантски програми.

Ректорат
Тел: +359 32 643 005
Електронна поща: rector@uft.bg

Деловодство
Тел: +359 32 603 712
Електронна поща: register@uft.bg

Счетоводство
Тел: +359 32 603 865
Електронна поща: account@uft.bg

Учебен отдел /студенти и кандидат-студенти/
Тел: +359 32 643 637
Електронна поща: edu@uft.bg

Връзки с обществеността
Тел: +359 32 603 889
Електронна поща : pr@uft.bg

Никола Златев /защита на данни/
Тел: +359 887 572 652
Електронна поща : dpo@uft.bg

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.