Търсене
Close this search box.

УЕБИНАР ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ – 3 НОЕМВРИ STRIKEPLAGIARISM

Публикувано от

УЕБИНАР ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ – 3 НОЕМВРИ

STRIKEPLAGIARISM

На своето заседание на 14.10.2022 г.  Академичният съвет на УХТ прие Правила за проверка за плагиатство в академичната и научната продукция на студентите, докторантите и преподавателите в УХТ – Пловдив. Предстои тяхното публикуване на сайта след окончателна редакция.

 

Университетът осигурява и регламентира използването на специализиран софтуер StrikePlagiarism.com. Той позволява проверка на написани на кирилица и на латиница текстове. Така се разширява обхватът на верифициране както на научни публикации, така и на дипломни работи, магистърски тези, дисертационни трудове. Превантивната работа за избягване на плагиатство включва участието на студентите, докторантите и преподавателите в семинари и/или курсове.

За осъществяване на проверките за плагиатство се създават комисии с участието на ръководител на катедра, научен ръководител и локален администратор, определен със заповед на ректора за всяко основно звено.

Платформата StrikePlagiarism.com кани преподаватели и студенти на уебинар, който ще се проведе на 03.11.2022 г. от 15:00 часа. Уебинарът и ще се излъчва на живо в нейния YouTube канал, основно на български език.

Желаещите и административно ангажираните могат да се присъединят в посочения ден и час на линк:

https://www.youtube.com/watch?v=mrOLQ4xe13k

Ще се обсъждат следните теми:

–          Преглед на акаунта и как работи системата

–          Качване на документи в системата

–          Тълкуване на доклада за сходство

–          Създаване и управление на задания в системата, задаване на срокове и записване на ученици за участие в задания

–          Бази данни

–          Процедури

–          Всички въпроси, които имате във връзка с работата със системата.

 Администратор за УХТ е доц. д-р Борислав Миленков, към когото можете да се обръщате с всички конкретни въпроди.

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.