Търсене
Close this search box.

Университети от Пловдив, Букурещ, Офенбург и Битоля създават учебен план за магистри

Публикувано от

В Офенбург, Германия, се проведе първата международна партньорска среща по проект „Ресурсната ефективност в производствените индустрии и цялостната системна оптимизация“ (EREMI), №2020-1-BG01-KA203-079076, в която взеха участие партньори от четири държави (България, Румъния, Северна Македония, Германия): 4 университета, предлагащи инженерно обучение (Университет по хранителни технологии – Пловдив, University Politehnica of Bucharest, University “St. Kliment Ohridski“ – Bitola, University of Applied Sciences Offenburg) и BEIA Consult International (Румъния), партньор на SIEMENS, извършваща научно-изследователска и развойна дейност и един от водещите доставчици на ICТ решения и услуги в Румъния за облачни комуникации и IoT телеметрия.

В рамките на срещата се обсъдиха дейностите на проекта, свързани с разработването на учебен план за висше образование в образователно-квалификационната степен „магистър“, включващ 10 курса по интердисциплинарната тема за „Ресурсната ефективност в производствените индустрии и цялостната системна оптимизация.“

На срещата се обсъди и възможността за продължаване на проекта с цел създаване на специалност, обучаваща по проблемите, свързани с ефективността на ресурсите в индустриалните системи, цялостната системна оптимизация чрез прилагане на IoT технологии. Коментираха се нормативните изисквания на всяка една от страните партньори относно обученията по програми, извеждани от няколко университета и изискванията за получаване на диплома от повече от един университет.

Според координатора на проекта доц. д-р Таня Титова – декан на Технически факултет при УХТ-Пловдив срещата е изиграла важна роля за изграждане на устойчиво партньорство. Създадените учебни програми са изцяло съобразени с изискванията на бързо развиващата се индустрия в Тракия икономическа зона. УХТ като член на „Клъстер Тракия икономическа зона“ развива връзката бизнес – образование за създаването на нужните квалифицирани кадри.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.