rector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
rector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005

Университетската книжарница на УХТ – гр. Пловдив

Университетската книжарница на УХТ – гр. Пловдив
с МОЛ: Йоана Мицева и телефони за контакти:
стационарен: 032 / 603-836 и мобилен: 0879 920 729
разполага със следната учебна литература: