Университетската книжарница на УХТ – гр. Пловдив
с МОЛ: Йоана Мицева и телефони за контакти:
стационарен: 032 / 603-836
мобилен: 0879 920 729
разполага със следната учебна литература:
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ В УНИВЕРСИТЕТСКАТА КНИЖАРНИЦА