Търсене
Close this search box.

Университетът по хранителни технологии стартира изпълнението на проект E-FOOD за 250 000 евро

Публикувано от

Консорциумът от пет университета си е поставил задача да създаде стандарти за обучението на студенти

Университетът по хранителни технологии – Пловдив, стартира в началото на декември изпълнението на проекта E-learning tools for Food technology and development education (E-Food), финансиран по ключова дейност 2 на програма Еразъм+. Размерът на осигуреното финансиране е 250 хил. евро.

В проекта УХТ си партнира с Университета “Клод Бернар”-Лион, Франция, университета “Лучиан Блага”, Сибиу, Румъния, университета на Сарагоса, Испания, и Университета на Дебрецен, Унгария. Това съобщи координаторът проф. д.н. Георги Костов, функционален декан по образователни програми и мобилност и преподавател в катедра “Технология на виното и пивото” в УХТ.

Консорциумът по проекта си е поставил амбициозната задача да създаде образователни стандарти с цел уеднаквяване на програмите за обучение на студенти в областта на хранителните технологии. В рамките на E-FOOD ще бъдат решени проблеми, които от години се наблюдават при реализирането на мобилности на студенти и преподаватели в рамките на програма Еразъм+. Освен разработването на стандарти за класическо обучение партньорите по проекта предвиждат разработването на образователни стандарти и обучителни материали за т. нар. продължаващо обучение – реализиране на краткосрочни курсове под формата на специализации.

Проектът ще се реализира в три основни работни пакета и един пакет за управлението му.

Първият се фокусира върху създаването на образователни стандарти, които да гарантират високо качество на предлаганите учебни материали в специално адаптираната за нуждите на проекта електронна платформа. Работният пакет предвижда анализ на използваните платформи за дистанционно обучение в университетите партньори. На тази база ще бъде предложена платформа, която гарантира еднакъв достъп на студентите от университетите партньори в проекта.

Вторият пакет е посветен на създаването на бази от данни и учебни материали за обучение на студентите. В тях ще бъде събрана информация за производството на традиционни храни, произвеждани в България, Франция, Румъния, Испания и Унгария, суровини, процеси, иновации, маркетинг при производството на храни. Въз основа на създадените бази от данни ще бъдат предложени учебни курсове по различни дисциплини, които да бъдат използвани и в петте университета партньори.

Третият пакет включва апробиране на създадените бази данни и курсове чрез разработването на Case study и курсове за продължаващо обучение. Това са кратки задачи за създаване на технология за различни храни и напитки.

В проекта е заложен състезателен принцип – отбори от студенти от университетите партньори ще се конкурират за иновативен продукт, базиран на традиционни и устойчиви технологии. Победителите от отделните състезания участват във финално състезание. Най-добрият проект ще бъде представен на заключителното събитие по проекта.

Интересен елемент в изпълнението на проекта е и адаптирането на материалите към т.нар. продължаващо обучение. В рамките на т. нар. e-rapid tools екипът има за цел да разработи материали, които да се използват в краткосрочни курсове за повишаване на квалификацията.

В края на януари в Бург ен Брес, Франция, ще се проведе първата среща по проекта. Дотогава екипът стартира разработването на интернет страница и създаването на акаунти в социалните мрежи.

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Проект №: 2022-1-BG01-KA220-HED-000085089

линк към статията

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.