Университетът по хранителни технологии-Пловдив открива новата учебна година на 5 октомври 2020 г. след основна дигитална трансформация на учебния процес. 

В условията на пандемията от COVID-19 ускорихме процесите на цялостното обновяване по пътя към превръщането на висшето училище в смарт университет.

Десет пъти е повишена скоростта за пренос на данни на опорната (интранет) мрежа на Университета – от 1 на 10 гигабита в секунда, и вече е достигната максималната възможна скорост за този момент, увери ръководителят на Центъра за електронно и дистанционно обучение доц. д-р инж. Борислав Миленков.

В 4-те големи аули и в двора на УХТ е изграден нов Wi-Fi, който работи с професионални устройства за достъп. Те, освен че гарантират по-висока скорост и по-добро качество на услугата, позволяват и на повече потребители в един и същи момент да ползват интернет – на практика могат да се закачат повече от 1000 души едновременно. 

Благодарение на модернизациите университетът може свободно да ползва всички облачни услуги на Google. Една от тях е системата за видеоконферентни разговори на – Hangouts. Тя доближава най-много обучението до работата в реална среда – студентите са пред компютрите или таблетите вкъщи, но имат възможността да задават въпроси и да получават отговори от преподавателя, който е в аудиторията, както и да участват в провеждането на дискусии в рамките на часовете.

Паралелно с meet услугата УХТ продължава да поддържа и да развива собствен сървър за online учение на базата на свободната платформа за видеоконферентни връзки – meet.jit.si.

По време на обучението в електронна среда постоянно беше проучвано студентското мнение – с какво са свързани рисковете и проблемите. Един от тях беше свързан с устройствата на студенти и преподавател. За неговото решаване през пролетта УХТ осигури лаптопи за част от преподавателите, а в началото на годината ще бъдат предоставени таблети на първокурсниците.

Университетът ще предложи и модулно обучение, като основната част от лекционните курсове ще бъдат провеждани в електронна среда, а упражненията – присъствено в подходящо за студентите време. Така за първи и втори курс лекциите ще започнат присъствено, а за трети и четвърти курс – по преценка на специалните катедри и на преподавателите.

Академичната общност се справи много добре с трудностите от последните месеци. Осъществи пълноценно обучение в електронна среда, а летният семестър приключи успешно за всички студенти в редовна и задочна форма. Отложени бяха единствено държавните изпити от юни за септември и се наложи да променим организацията на учебните практики и преддипломните стажове.

Кандидатстудентската кампания също бе проведена в електронна среда. Тя премина успешно, а държавната поръчка за прием на нови студенти е изпълнена над 90%, като записването продължава и в момента. Въпреки стагнацията, която преживява туризмът заради коронакризата, интересът на младите хора към тези дисциплини остана солиден, а местата в тях бяха заети почти изцяло още след първото класиране.

В резултат на стратегическото ни сътрудничество в Международната организация по лозата и виното /OIV/предстои разкриването на нова магистърска програма за подготовка на кадри по световни стандарти.

Откриването на Новата учебна година ще се предава On-Line във Фейсбук страницата на университета.