Търсене
Close this search box.

Университет по хранителни технологии в Пловдив: Образование с поглед в бъдещето

Публикувано от

УХТ вече е на европейската образователна карта

Вече 70 години Университетът по хранителни технологии в Пловдив е еталон за традиция в образованието, амбиция в настоящето и визионерски поглед в бъдещето. Със съвременната си образователна програма и технологии, всеотдайните преподаватели и администрация, и международните партньорства, УХТ е популярен сред българските и чуждестранните студенти. Ректорът проф. Пламен Неделчев Моллов споделя повече.

Университетът по хранителни технологии има дългогодишна история. Кое го прави значима образователна институция днес?

Науката за храните винаги е била и ще бъде актуална, защото е пряко свързана с качеството на живот и здравето на човека. В последните няколко години „перфектната буря“ от кризи (световна пандемия, военен конфликт, климатични промени) показа важността на устойчивите вериги за доставки на храни като елемент на националната сигурност.

Затова нараства и ролята на УХТ като научноизследователски център, предлагащ иновативни решения за проблемите пред хранителния сектор, свързани с устойчивостта на производството и адаптацията му към климатичните промени, продоволствената сигурност и дигиталната трансформация.

Кои са най-предпочитаните от студентите специалности?

През последните години предложихме няколко нови широкопрофилни специалности, като „Технология и качество на храните“, които осигуряват по-големи възможности за професионална реализация. Тези специалности са сред най-предпочитаните. Традиционно висок интерес има към специалностите от областта на туризма и хорека сектора, „Компютърни системи и технологии“ и „Индустриален мениджмънт“. От тази учебна година, съвместно с МУ-Пловдив, стартираме магистърско обучение по специалност „Диететика“, за която вече има сериозен интерес. Стартира и пилотната магистърска програма „Технология на виното и напитките на основа вино“, одобрена от OIV (Международната организация по лозата и виното). Тази престижна диплома ще отвори за нашите възпитаници вратите на най-сериозните компании от винарската индустрия по света.

Коя е основната Ви амбиция като ректор на университета?

Заедно с моите изключителни колеги фокусирахме усилията си върху това да превърнем университета във втори дом за нашите студенти и да им дадем солидна професионална подготовка, но и самочувствие и смелост да се развиват. Вложих целия си житейски опит в отваряне на нашата Alma Mater Alimentorum към света чрез изграждане на стратегически партньорства с университети и международни организации като OIV, EMaVe Vinifera (Европейски консорциум на винарските университети), Europa Nostra към Европейската комисия и други. УХТ вече има своето място на европейската образователна карта. Вярвам, че ние, работещите в сферата на образованието и духовността, сме призвани да създаваме нови траектории, които да бъдат продължени от следващата генерация. Гордея се с младите колеги, които ще поемат щафетата от мен. Пожелавам им успешен път напред и нагоре!

Към статията

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.