bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005

Информационна дейност и дистанционно обучение

КРИТЕРИИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ПОМАГАЛА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ


ВЪТРЕШНИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СТАНДАРТИ ЗА ТЕСТВАНЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В УХТ


ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП И РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ В УХТ