Международна интеграция и повишаване на квалификацията

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПРИ УХТ-ПЛОВДИВ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПОДГОТВИТЕЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЕЗИКОВА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ


ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА ДЕЙНОСТ „МОБИЛНОСТ“ ОТ СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

     ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ УХТ-ПЛОВДИВ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 

     ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ ОТ УХТ-ПЛОВДИВ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

     ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ ОТ УХТ-ПЛОВДИВ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

     ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ ОТ УХТ-ПЛОВДИВ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Translate »