Академичен съвет

СЪСТАВ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА УХТ-ПЛОВДИВ

МАНДАТ 2019-2023

Членове
Хабилитирани преподаватели – квота 20 члена (60,6 %)
1проф. д-р Пламен Неделчев Моллов
2проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов
3чл. кор. проф. дтн Атанас Иванов Павлов
4проф. дн Георги Атанасов Костов
5проф. д-р Нанко Христов Бозуков
6проф. дтн Николай Димитров Менков
7проф. д-р Николай Димитров Пенов
8проф. дн Пантелей Петров Денев
9доц. д-р Атанаска Михайлова Тенева
10доц. д-р Венцислав Борисов Ненов
11доц. дн Галин Йорданов Иванов
12доц. д-р Георги Тодоров Добрев
13доц. д-р Десислав Костадинов Балев
14доц. д-р Иван Обретенов Обрешков
15чл. набл. доц. дн Кирил Михалев Михалев
16доц. д-р Кремена Николаева Никовска
17доц. д-р Надежда Трайчева Петкова
18доп. чл. доц. д-р Стефчо Димитров Кемилев
19доц. д-р Христо Спасов Спасов
20доц. д-р Цвета Луизова Хорева
Нехабилитирани преподавател– квота 7 члена (21,2/25,9 %)
21гл. ас. д-р Апостол Томов Симитчиев
22гл. ас. д-р Георги Крумов Тосков
23гл. ас. д-р Десислава Бор. Влахова-Вангелова
24гл. ас. д-р Ева Димитрова Димитрова
25ст. пр. д-р Николай Йорданов Желязков
26гл. ас. д-р Петър Несторов Недялков
27гл. ас. д-р Рада Христова Динкова
Студенти – квота 4 члена (12,1 %)
28Ванеса Орлинова Гуглина
29Петя Ангелова Ангелова
30Пламен Бисеров Петров
31Теодора Руменова Петрова
Докторанти – квота 1 член (3,0 %)
32Теодора Пламенова Петкова
Служители – квота 1 член (3,0 %)
33Анна Костадинова Сарахошева

 

Translate »