СЪСТАВ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА УХТ-ПЛОВДИВ

МАНДАТ 2019-2023

Членове
Хабилитирани преподаватели – квота 20 члена (60,6 %)
1 проф. д-р Пламен Неделчев Моллов
2 проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов
3 чл. кор. проф. дтн Атанас Иванов Павлов
4 проф. дн Георги Атанасов Костов
5 проф. д-р Нанко Христов Бозуков
6 проф. дтн Николай Димитров Менков
7 проф. д-р Николай Димитров Пенов
8 проф. дн Пантелей Петров Денев
9 доц. д-р Атанаска Михайлова Тенева
10 доц. д-р Венцислав Борисов Ненов
11 доц. дн Галин Йорданов Иванов
12 доц. д-р Георги Тодоров Добрев
13 доц. д-р Десислав Костадинов Балев
14 доц. д-р Иван Обретенов Обрешков
15 чл. набл. доц. дн Кирил Михалев Михалев
16 доц. д-р Кремена Николаева Никовска
17 доц. д-р Надежда Трайчева Петкова
18 доп. чл. доц. д-р Стефчо Димитров Кемилев
19 доц. д-р Христо Спасов Спасов
20 доц. д-р Цвета Луизова Хорева
Нехабилитирани преподавател– квота 7 члена (21,2/25,9 %)
21 гл. ас. д-р Апостол Томов Симитчиев
22 гл. ас. д-р Георги Крумов Тосков
23 гл. ас. д-р Десислава Бор. Влахова-Вангелова
24 гл. ас. д-р Ева Димитрова Димитрова
25 ст. пр. д-р Николай Йорданов Желязков
26 гл. ас. д-р Петър Несторов Недялков
27 гл. ас. д-р Рада Христова Динкова
Студенти – квота 4 члена (12,1 %)
28 Ванеса Орлинова Гуглина
29 Петя Ангелова Ангелова
30 Пламен Бисеров Петров
31 Теодора Руменова Петрова
Докторанти – квота 1 член (3,0 %)
32 Теодора Пламенова Петкова
Служители – квота 1 член (3,0 %)
33 Анна Костадинова Сарахошева