bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005

Стопански факултет

доц. д-р инж. Валентина Николова-АлексиеваДекан на Стопански факултет

доц. д-р инж. Валентина Николова-Алексиева

блок І, кабинет: 106

E-mail: deaneconom@uft-plovdiv.bg

 

 

 

 

Катедри

Информатика и статистика Инженерна екология Математика и физика
Хранене и туризъм Индустриален бизнес и предприемачество Икономика на хранителната индустрия