Декан на  Технически факултет

доц. д-р инж. Таня Титова-Костуркова

блок: І , кабинет: 104

E-mail:  deantech@uft-plovdiv.bg

 

 

 

 

Катедри

Компютърни системи и технологии Процеси и апарати Машини и апарати за ХВП
Техническа механика и машинознание Електротехника и електроника Промишлена топлотехника
Автоматика, информационна и управляваща техника