Декан на  Технологичен факултет

проф. д-р инж. Десислав Балев

блок: І , кабинет: 102
E-mail: deantechnol@uft-plovdiv.bg

 

 

 

 

Катедри

Технология на месото и рибата Технология на млякото и млечните продукти Консервиране и хладилна технология
Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти Технология на тютюна, захарта, растителните и етерични масла Технология на виното и пивото
Микробиология Биотехнология Аналитична химия и физикохимия
Биохимия и молекулярна биология Органична химия и неорганична химия