УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ – МОДУЛ 1

10 – 11. 04. 2021г / 9:00 – 17:00

Заявка за участие

 

За повече информация – тел: 0894 337 981  гл.експерт Антоанета Бедросян