Търсене
Close this search box.

УХТ в подкрепа на българските етерични масла

Публикувано от

Подготвяните промени в законодателството на ЕС относно класификацията, етикетирането и опаковането на вещества, считани за химически и представляващи заплаха за здравето и безопасността на околната среда, могат да доведат до проблеми с производството и разпространението на българските етерични масла, в това число и емблематичното розово масло. Българската национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) реагира своевременно с инициатива, подкрепена от двама преподаватели от УХТ, като изготви пакет от документи за защита на българските етерични масла (розово, лавандулово, ментово и други) пред Европейската комисия в Брюксел. Документите съдържат аргументи, подсилени от законови, икономически, административни и научни данни за значението на българските етерични масла в бита на хората.

Научните доказателства в обем над 30 стандартни машинописни страници се основават на обработката на повече от 90 литературни източника от български изследователи още от средата на миналия век до наши дни. Те включват клинични изследвания, проведени  с българско розово и други етерични масла, и доказват значимата роля на маслата за лечението на разнообразни заболявания, антимикробната им активност спрямо различни тест-микроорганизми, приложението им в препарати, използвани в медицината, фармацията, козметиката, парфюмерията и ароматерапията. Научната част е подготвена от проф. д.т.н. А. Стоянова, а преводът на английски език за изследванията на българското розово масло е дело на доц. д-р Ц. Луизова-Хорева.

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.