Търсене
Close this search box.

УХТ – единствен български партньор на Европейския институт за иновации и технологии в храните

Публикувано от

Университетът по хранителни технологии – Пловдив успешно реализира редица проекти финансирани от EIT, като Cross-KIC Regional Executive Academy, няколко формата на EIT RIS Consumer Engagement Labs, както и HEI Initiative – Entrepreneurial University Network (EntreUnity). В резултат на това плодотворно сътрудничество Университетът по хранителни технологии – Пловдив вече е пълноправен партньор на EIT – Food. Като единствен български партньор на EIT – Food, УХТ ще има възможност да задълбочи работата си по различни иновационни проекти, които да затвърдят значимостта на университета като изследователски център в сферата на хранително-вкусова промишленост в България и Европа.

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) укрепва способността на Европа да прави иновации като предлага решения на глобалните предизвикателства. Чрез подхранване на предприемачески талант в Европа се създават устойчив растеж и квалифицирани работни места. Институтът подкрепя динамичните общоевропейски партньорства, общностите за знания и иновации на EIT, като търси възможности за интеграция на заинтересованите страни в лицето на водещи компании, изследователски лаборатории и университети.

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.