Търсене
Close this search box.

УХТ запазва непроменени годишните такси за обучение на студентите от втори, трети и четвърти курс за учебната 2023/2024 година

Публикувано от

Таксите за обучение на студенти във втори, трети и четвърти курс остават  непроменени за учебната 2023/2024 година спрямо миналогодишния размер според решение на Академичния съвет на УХТ.

Таксите за студенти с отличен успех и без условни изпити се заплащат в намален размер спрямо утвърдените от МС, както следва:

  • 2-ри курс – 10 % намаление (вместо 590.00 лв. се заплащат 531.00 лв. и вместо 820.00 лв. се заплащат 738.00 лв.);
  • 3-ти курс – 15 % намаление (вместо 590.00 лв. се заплащат 501.50 лв. и вместо 820.00 лв. се заплащат 697.00 лв.);
  • 4-ти курс – 20 % намаление (вместо 590.00 лв. се заплащат 472.00 лв., и вместо 820.00 лв. се заплащат 656.00 лв.).

Таксите за обучение на първокурсниците за учебната 2023/2024 година в УХТ по държавна поръчка са 680 лв. за специалности от професионални направления „Икономика“ и „Туризъм“, а за специалностите от област на висшето образование  5. Технически науки са 940 лв.

Академичният съвет на УХТ е преценил за целесъобразно таксите за платено обучение да се запазят  на нивата от миналата година в различните професионални направления за учебната 2023/2024 година.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.