Търсене
Close this search box.

УХТ избра новите декани за мандат 2024-2028 г.

Публикувано от

В трите факултета на Университета по хранителни технологии и Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт бяха избрани нови ръководители. За това информира проф. Георги Костов, зам.-ректор по учебна дейност и академичен състав.

Проф. Венелина Попова от катедра „Технология на тютюна, захарта, растителните и етерични масла“ ще ръководи Технологичен факултет. В предишния мандат тя беше зам.-декан по учебна дейност. Тя има богат опит и като функционален декан по студентски и социални дейности в периода 2011-2018 г. Усилията на проф. Попова и нейния екип ще бъдат насочени към разработване на нови хибридни специалности в областта на хранителните технологии.

 

 

Доц. Борислав Миленков е новият декан на Технически факултет. Ръководителят на катедра „Компютърни системи и технологии“ и досегашен председател на общото събрание на факултета ще има задачата да стабилизира факултета и да предложи нови атрактивни специалности в сферата на инженерното образование. Необходими са сериозни усилия и промени, които да привлекат завършващите средно училище за обучение в инженерните науки, за да отговорим на търсенията на бизнеса, посочи зам.-ректорът проф. Георги Костов.

 

 

Проф. Валентина Алексиева започна втория си мандат като декан на Стопански факултет. Приоритетите в работата й ще са свързани с разкриването на специалности в областта на ХОРЕКА индустрията за бакалаври, магистри и доктори. Ще се работи и за разширяване на специалностите в сферата на зелената и биоикономиката.

 

 

 

 

С нов ръководител ще работи и Департаментът по езиково обучение, физическо възпитание и спорт в УХТ. Оглави го доц. Цвета Луизова-Хорева, която досега управляваше Центъра по езиково обучение. Нейни приоритети ще са изготвянето на нови програми в подготвителното отделение за прием на чуждестранни студенти. Създаването на условия за привличането на млади хора от други държави е една от основните задачи, които ръководството на УХТ си поставя, обобщи проф. Костов.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.