Търсене
Close this search box.

УХТ И ИНСТИТУТЪТ ПО АГРОЕКОЛОГИЯ В МОНГОЛИЯ ОБСЪДИХА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Публикувано от

В УХТ се проведе работна среща с делегация от Института по Агроекология в Монголия, водена от зам.-директора – доц. Хандсурен, завеждащ катедра по „Овощарство”. В срещата участваха също агроинж. Енхбелег – директор на благотворителната организация „Монгол инвест“ ЕООД, както и инж.-технолог Урангерен – основоположник на консервната промишленост в Монголия, главен технолог на първата консервна фабрика в страната, построена през 1988 г. от български специалисти. Инж.-технолог Урангерел е възпитаник на УХТ, специалност „Технология на месото и рибата“.

Доц. Хандсурен и агроинж. Енхбелег са възпитаници на Аграрния университет, и двете са завършили през 1991 г. специалност „Лозаро-градинарство“.

По време на срещата с проф. Пламен Моллов, двете страни декларираха желанието си за засилване на контактите между УХТ и монголските висши учебни заведения, както и за разширяване на академичното и научно сътрудничество. Обсъдена бе препоръката на Монголското министерство на образованието за представяне на Пловдив като притегателен център за монголски кандидат-студенти.

Гостите проявиха интерес за обмен на специалисти и научни работници в областта на аграрните науки, агрономството, хранителните технологии и биотехнологии, както и качество и безопасност на храните. Обсъдени бяха и възможности за осъществяване на контакти с преработвателни предприятия от консервната и месната промишленост, а също със селскостопански производители на оранжерийна продукция.

Ползотворната визита завърши с подписване на Меморандум за сътрудничество и Договор за представителство на пловдивските висши учебни заведения пред монголски кандидат-студенти.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.