Търсене
Close this search box.

УХТ и ССХИТ поставят началото на конструктивно партньорство

Публикувано от

Ръководството на Университета по хранителни технологии (УХТ) проведе работна среща с представители на Съюза на студентите в хранителната индустрия и туризма (ССХИТ), по тяхно искане. Бяха дискутирани някои актуални въпроси, поставени от студенти на УХТ по време на информационните срещи, организирани от ССХИТ. Във връзка с очакваното повишаване на наемите в студентските общежития, ръководството на УХТ се ангажира пред ССХИТ да не предприема действия в тази посока, докато не се направи по-задълбочен и детайлен анализ на ситуацията. Той ще бъде отправна точка за допълнителни обсъждания и вземане на решение съвместно с представителите на студентската общност. Двете страни се обединиха около разбирането, че чрез постоянен диалог и отговорно поведение е възможно да бъде намерено решение на всеки казус.

 

ССХИТ е независима, доброволна организация с нестопанска цел, в която могат да членуват студенти и докторанти, включително вече завършили обучението си, по специалности от областта на хранителната и питейната индустрия и ХоРеКа сектора. Основната цел на сдружението е да подпомага студентите в комуникацията с държавни и административни органи, вкл. ръководни органи на висшето училище, както и да съдейства за практическото обучение на студентите чрез осигуряване на стажове във фирми от бранша, организиране на лекции с водещи експерти и провеждане на летни академии в чуждестранни университети.

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.