Търсене
Close this search box.

УХТ и Университетът на Анкара обсъдиха разширяване на сътрудничеството

В УХТ се проведе работна среща с делегация от Университета на Анкара, водена от проф. Серкан Йълмаз, зам.-декан на Факултета по здравни науки и ръководител на направлението “Хранителна токсикология”. В срещата участваха също доц. Ялчън Гючер, зам.-директор на Висшето професионално училище в Каледжик и координатор на програмите по хранителна технология и енология, както и д-р Байрам Гьокташ, директор на Висшето професионално училище в Хаймана и координатор на програмите по здравен мениджмънт, хранене и диететика.

По време на срещата с проф. Галин Иванов, зам.-ректор по научна и международна дейност, двете страни декларираха желанието си за разширяване на академичното и научно сътрудничество, стартирало по линия на програма Еразъм+. Гостите проявиха специален интерес към новата магистърска програма на УХТ, създадена под егидата на OIV. От своя страна проф. Йълмаз представи интересни възможности за разработване на съвместни научни проекти, финансирани от Научния съвет на Университета на Анкара, включително чрез предоставяне на грантове за изследователи от УХТ. Предстои подготовката и официалното подписване на споразумение за сътрудничество между двете институции.

Университетът на Анкара е първото висше училище, създадено в Република Турция. В настоящия момент в него се обучават над 67 000 студенти по 146 бакалавърски, 256 магистърски и 211 докторски програми. В структурата си университетът има 19 факултета, 11 висши професионални училища, 14 института, държавна консерватория, 44 изследователски центъра и 4 университетски болници.

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.