Ректорът на Университета по хранителни технологии проф. д-р Пламен Моллов и деканът на Аграрния факултет към Университета на Бон, Prof. Dr. Thomas Heckelei обсъдиха възможностите за научно и образователно сътрудничество между двете висши училища.

Срещата се проведе в Германия, където проф. Моллов беше на работно посещение в периода 18-20 юли 2021 г. В нея участва и доц. Кирил Михалев, функционален декан по проектна дейност. Двамата проведоха изключително ползотворни разговори и в Института по науките за храненето и храните към Аграрния факултет, където разговаря с Prof. Dr. Andreas Schieber, ръководител на направлението Молекулярна технология на храните, Prof. Dr. Ute Weisz, ръководител на направлението Хранителни науки, и PD Dr. Fabian Weber, ръководител на направлението Безопасност на храните.

От миналата година УХТ има подписан меморандум за сътрудничество с Аграрния факултет към Университета на Бон, а тази визита дава старт на реалното партньорство.

С над 3800 студенти Аграрният факултет към Университета на Бон е сред водещите центрове в Германия в областта на хранителните и аграрните науки. През 2019 г. Университетът на Бон бе избран сред единадесетте германски университети за върхови постижения. Един от шестте изследователските клъстери на Университета е с активното участие на Аграрния факултет.