Търсене
Close this search box.

УХТ и Университет Бейкоз със заявка за интензивно академично партньорство

Публикувано от

Изключително успешно посещение на екип от катедра „Туризъм и кулинарен мениджмънт“ и от Центъра по езиково обучение беше реализирано в частния университет „Бейкоз“ в Истанбул. Д-р Хафизе Фидан, доц. Цвета Луизова-Хорева, доц. Петя Несторова и ст. преп. Николай Желязков бяха посрещнати лично от ректора на университета, проф. Мехмет Дурман, който демонстрира огромен интерес и желание за създаване на стабилни отношения и реализиране на общи проекти с участието на студенти и преподаватели. На срещата присъстваха представители на академичния състав на турския университет, включително и на Департамента по чужди езици.

Последователно бяха представени визитките на двата университета с кратка информация за специалностите и тематиката на обучение и научно развитие, състояха се сериозни и много перспективни разговори за областите, в които могат да се установят двустранни партньорства и да се подпишат договори за сътрудничество. И двете страни проявиха готовност да сложат началото на стабилни междууниверситетски връзки, като се подпишат двустранни споразумения на най-високо ниво. Разговорите включваха бъдещи програми за споделяне на студенти, които да се обучават и в двата университета – въпрос, подлежащ на договаряне между ректорите и заинтересованите звена. Ректорът и турските преподаватели запознаха гостите с част от лабораториите, както и с впечатляващия проект за нов кампус на университета, чието строителство предстои да започне в най-близко бъдеще.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.