Търсене
Close this search box.

УХТ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛОГО ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩОТО ЧЕСТВАНЕ НА СВОЯТА 70-ГОДИШНИНА

Публикувано от

По случай 70 години от своето създаване УХТ – Пловдив обявява конкурс за лого на честванията през 2023 г. В него могат да участват бивши, настоящи и бъдещи студенти, преподаватели, бизнес партньори, граждани.

Сформирана е комисия, която да оцени предложенията за лого и да отличи най-успешните идеи.

Регламент за провеждане на конкурса:

  • Предложенията изобразяват стилизирано 70-та годишнината на УХТ и неговата специфика с отличителните цветове за УХТ, съобразени с мотото „Доказани в традициите, иноватори в бъдещето“.
  • Всеки участник представя кратко описание на проекта си (цел, концепция, идея) с набор от материали без ограничения за изобразителните техники; на електронен (CD), хартиен или комбиниран носител.
  • Проектът трябва да е авторски и автентичен, за което участникът представя декларация в свободен текст.
  • С участието си в конкурса всеки автор се съгласява, при призово класиране на проекта му, в него да бъдат направени корекции според специфичните изисквания на организатора; да сключи договор с УХТ, съгласно който да прехвърли авторските права върху предложения проект срещу получаване на материална награда, определена за съответното място в крайното класиране.
  • УХТ да придобие право да използва дизайна, да го променя за други свои цели, без да са необходими допълнителни разрешения за това от автора или ангажирането му за това.

Участниците в конкурса имат възможност да представят повече от едно предложение, което трябва да изпратят до 31 октомври 2022 г. в деловодството на УХТ – 4000 Пловдив, бул. „Марица“ № 26. Необходимо е да поставят своите данни (име, адрес, телефон за връзка, електронна поща) в запечатан плик, поставен в пакета с депозирания проект.

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.