Университетът по хранителни технологии (УХТ) организира първи национален ученически конкурс  „Млади изследователи“.

Зам.-ректорът по учебна дейност доц. д-р Христо Спасов изпрати покани и регламента за участие до училища в страната. В него се обявени тематичните направления, в които учениците ще правят своите разработки:

Според първоначално определения регламент в конкурса можеха да участват от 1 до 3 ученика от 12-ти клас от всяко училище, но поради многото постъпили вече запитвания, в конкурса ще се допускат и участници от 10-ти и 11-ти клас. Те ще работят под ръководството на двама ментори – учител и преподавател от УХТ.

До 5 януари 2022 г. всяко училище трябва да изпрати името на избрания казус и тематичното направление, в което попада, както и имената на участниците в екипа – учениците и училищния ментор, на e-mail: students2022@uft-plovdiv.bg.

Работата по избраната тема продължава до 20 март 2022 г. , на следващия ден трябва да се представят разработките в УХТ, които до 31 март 2022 г. те ще бъдат оценени и класирани от експертна комисия.

Според конкретната тема екипът може да разработи постер, който представя проблемите и решението (за направление икономика, туризъм, предприемачество); конкретен продукт (за тематично направление храни), схема на прототип/модел (за направление техника). Предвиждат се работни срещи с менторите в УХТ (при влошена епидемиологична обстановка работните срещи ще се поведат on-line) за подпомагане на работата при извършване на анализи, разработване на продукти и др.

Най-добрите разработки от всяко тематично направление ще участват във финал, който ще се проведе в УХТ на 15 април 2022 г. Всички участници ще получат грамота за участие, а класиралите се на I-во, II-ро и III-то – и парични награди.

За училища, които имат сключен договор за сътрудничество с УХТ-Пловдив, резултатите се признават като оценка от приемен изпит на кандидатстудентска кампания (КСК) 2022/2023.

Зам.-ректорът кани представители на училищата на on-line среща на 14 декември 2021 г. от 15,00 часа. Тези, които не успеят да се включат, но имат въпроси във връзка с конкурса, могат да ги изпратят по имейл или да се свържат с доц. Десислава Вангелова по телефона.

Конкурсът има за цел да формира у младите хора ангажираност и активна позиция спрямо глобалните проблеми в хранителния сектор. Затова разработките са с различни акценти – традиции, иновации, зелени технологии, кръгова икономика, посочи доц. Спасов.

С тях ще се генерират и развиват нови предприемачески идеи, а участниците ще натрупат самочувствие и опит. Проявената креативност ще стимулира творческото и научно-изследователското мислене и ще помогне за формиране на правилния избор относно бъдещата професионална реализация на младите хора, коментира доц. Вангелова.