ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ – Модул 2

17 – 18. 04. 2021г / 9:00 – 17:00ч.

Заявка за участие

За повече информация – тел: 0894 337 981  гл.експерт Антоанета Бедросян