Търсене
Close this search box.

УХТ отново лидер в направление “Хранителни технологии” в Рейтинговата система на висшите училища за 2022 г.

Публикувано от

Университетът по хранителни технологии отново е на първо място в професионално направление „Хранителни технологии“ според резултатите от 12-тото тазгодишно издание на Рейтинговата система на висшите училища в България.

УХТ се изкачва  на второ място в професионално направление „Биотехнологии“ спрямо миналата година и е на 3-то място в  направление „Енергетика“.

Рейтинговата система сравнява представянето на 52 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа и регионалната значимост на висшите училища, както и за реализацията на завършилите на пазара на труда. Тези над 100 индикатори са формирани на базата на статистически данни, събрани от различни източници, включително и чрез социологически проучвания.

През 2022 година могат да се отбележат поне две положителни тенденции във висшето образование: по-добра реализация на завършилите и увеличен брой на научните публикации, включително и на международно разпознаваемите. Това съобщи служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов по време на представянето на новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България.

Завършилите УХТ веднага намират реализация на пазара на труда у нас и в чужбина, а с въвеждането на новата магистърска програма под егидата на OIV дипломиращите се ще имат възможност да практикуват на експертно ниво в цял свят.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.