Търсене
Close this search box.

УХТ-Пловдив и КРИОБИОТИКА ООД активизират научното и проектно партньорство

Публикувано от

Ръководството на КРИОБИОТИКА ООД проведе работна среща с Ректора на УХТ-Пловдив проф. Пламен Моллов, в рамките на която беше подписан меморандум за сътрудничество между двете организации.

По време на срещата с г-н Огнян Кръстев, изпълнителен директор на фирмата,  бяха дискутирани широк кръг от възможности за бъдещо сътрудничество, включително в областта на продоволствената сигурност и изграждането на устойчиви хранителни системи, разработването на съвместни проектни предложения и научно консултиране.

КРИОБИОТИКА ООД е иновативна компания, фокусирана върху предлагането на научнообосновани решения в отговор на нарастващото търсене на висококачествени здравословни хранителни добавки. В изследователския екип на фирмата участват възпитаници на Университета по хранителни технологии – Пловдив. Партньори на фирмата са водещи компании от страната и чужбина в областта на индустрията за здравословен начин на живот.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.