УХТ– ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Публикувано от

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”,

 ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 Кандидат-студентите имат възможност да подадат документи :

 

  1. В Университета по хранителни технологии:

 а) попълнено Заявление на кандидат-студента / взима се от книжарницата на университета/;

 б) диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие и удостоверение за завършен първи гимназиален етап – оригинал и ксерокопие;

 в) платена такса за кандидатстване – 60.00 лв. /в университета или по банков път/.

 

 Централна Кооперативна Банка – АД клон Пловдив

IBAN: BG53CECB97903180002900; SWIFT BIC:CECBBGSF

 

Документи за кандидатстване се приемат в стая 130, бл. 1.

 Работно време 8.30 – 16.00 часа /без събота и неделя/

 

2. On-line в платформата: https://du.uft-plovdiv.bg/

Прилагат сканирана диплома за средно образование, удостоверение за завършен първи гимназиален етап и платежно нареждане за платена такса за кандидатстване 60,00лв.

 

Централна Кооперативна Банка – АД клон Пловдив

IBAN: BG53CECB97903180002900; SWIFT BIC:CECBBGSF

Телефон за информация: 032/603 893; 032/643-637; E-mail:ksk_uft@uft-plovdiv.bg

Прочетете още