Търсене
Close this search box.

УХТ-ПЛОВДИВ С НОВ ПРОЕКТ ЗА 250 000 ЕВРО ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Публикувано от

Университетът по хранителни технологии – Пловдив спечели проект за сътрудничество в областта на висшето образование по програма Еразъм+.  С него се цели създаването на образователни стандарти и елементи на система за електронно обучение в областта на хранителните технологии чрез използването на ресурси със свободен достъп.

Проектното предложение на „E-learning tools for Food technology and development education (E-Food)“ получи 88 точки и е с одобрено финансиране от 250 000 евро. В проекта УХТ си партнира с Университет „Клод Бернар“ Лион, Франция, Университет „Лучиан Блага“, Сибиу, Румъния, Университета на Сарагоса, Испания, и Университета на Дебрецен, Унгария.

Координатор на проекта е проф. д.н. Георги Костов – функционален декан по образователни програми и мобилност и институционален координатор в УХТ по програма Еразъм+.

Партньорите по проекта си поставят като основна задача минимизиране на различията в обучението по хранителни технологии, като по този начин ще се създаде възможност за увеличаване броя на реализираните мобилности между тях в рамките на програма Еразъм+. Освен за класическото обучение се предвижда разработването на образователни стандарти и обучителни материали за т. нар. продължаващо обучение – реализиране на краткосрочни курсове под формата на специализации.

Системата ще бъде тествана в реални условия за обучение на студенти в последната година от  изпълнението на проекта, който стартира след подписването на договора за подкрепа, вероятно през месец ноември или декември тази година, посочи проф. Костов.  Той уточни, че в екипа от УХТ участват още доц. д-р Росица Денкова-Костова, доц. д-р Весела Шопска и ас. д-р Даниел Христозов, а с оглед целите и задачите на проекта екипът ще бъде разширяван и с други преподаватели и учени.

Проектът е устойчиво продължение на дългогодишно сътрудничество между партньорите. В рамките на проект „Strengthening the research excellence and innovation capacity of University of Food Technologies – Plovdiv through the sustainable development of tailor-made food systems with programmable properties“, финансиран от Министерство на образованието и науката на Република България, УХТ, Университет „Клод Бернар“ и Университета на Сарагоса работят върху разработването на концепции за т.нар tailor-made храни, т.е. с прогнозируеми свойства. В периода 2016 – 2019 УХТ бе партньор с Университет „Лучиан Блага“, Университет „Клод Бернар“ и Университета на Дебрецен в проект „Knowledge triangle for food innovation by harnessing the tradition and assuring sustainability (KNOWinFOOD)“, финансиран по програма Еразъм+.

 

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.