Търсене
Close this search box.

УХТ подписа рамково споразумение със сдружение „За качествена и достъпна храна“

Публикувано от

УХТ-Пловдив ще си сътрудници със сдружение „За качествена и достъпна храна“. Договорът подписаха ректорът на висшето училище проф. Пламен Моллов и председателят на Управителния съвет на организацията Андрей Велчев. С него двете страни са ангажират да засилят сътрудничеството помежду си и провеждането на съвместни дейности, свързани с провеждането на практическо обучение и стажове на студенти от магистърските програми, изучавани в Центъра по качество и безопасност на храните в Университета по хранителни технологии. Предвижда се провеждане на лекции пред студентите и дискусии с преподаватели. УХТ – Пловдив ще оказва подкрепа в провеждането на мероприятия, организирани от сдружението. Ще се провежда и информиране на обществеността за научни проекти и дейности на УХТ, свързани с качеството и безопасността на храните.
Сдружение „За качествена и достъпна храна“ популяризира и консултира обществото по проблемите с качеството на храните. Подпомага потребителите за техните права и интереси и популяризира идеята за здравословна храна.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.