Търсене
Close this search box.

УХТ приема документи на кандидат-студенти от 14 до 30 юни

Публикувано от

Университетът по хранителни технологии ще приема документи на кандидат-студенти от 14 до 30 юни 2022 г.

Заявление по образец, диплома за средно образование и другите документи, посочени в Справочника за 2022/2023 учебна година, както и на сайта на УХТ, трябва да подадат желаещите да продължат образованието си в университета. Това се отнася за всички, независимо дали са издържали изпитите от първата и втората предварителна сесия или ще участват в класирането с резултатите от ДЗИ или от Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, който се полага в професионалните гимназии. Същото е валидно и за заелите призови места в състезанията, проведени с ученици от професионални гимназии. При подаването на документите кандидатите ще трябва да подредят желаните специалности, в които биха искали да се обучават, в предпочитания от тях ред.

Третият редовен изпит ще бъде на 1 юли 2022 г., а резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 3 юли 2022 г. във висшето училище.

В две нови специалности ще бъдат приемани бакалаври през учебната 2022/2023 г. Това са “Компютърно управление и автоматизация” и “Технология на парфюмерийните, козметичните и ароматно-вкусовите продукти”. Актуализираните наименования съответстват на перспективни и престижни направления от хранително-вкусовата индустрия и ще подобрят разпознаваемостта им от страна на кандидат-студентите.

И тази учебна година се очаква държавата да поеме таксите за обучение на записалите в двете защитени специалности, по които има обучение в УХТ – „Топлотехника“ и „Машини и апарати в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост“.

Девет са общо професионалните направления за бакалаври и магистри, по които от тази есен се очаква да бъдат приети 762-ма студенти в редовно и задочно обучение. В четири от бакалавърските програми обучението се провежда и на английски език, а в една – на френски език.

Университетът предлага атрактивно портфолио от специалности в областта на храните, напитките и козметичните продукти, храненето и туризма, биотехнологията, икономиката и мениджмънта, компютърните системи и автоматизацията, машинното и топлинното инженерство. Те са съобразени със съвременните изисквания на пазара на труда, което позволява над 80% от обучаващите се да започнат работа по специалността още като студенти или до една година след дипломирането.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.