УХТ проведе иновативен бизнес тренинг за възпитаници на елитна пловдивска гимназия

Публикувано от

Университетът по хранителни технологии – Пловдив и представители на предприемаческият бизнес в гр. Пловдив си подадоха ръка и съвместно участваха в организирана среща с ученици от 11 „д“ клас, специалност „Икономическа информатика“ от Националната търговска гимназия – Пловдив, с класен ръководител г-жа Теодора Стойчева.

Проф. д-р Снежинка Константинова, преподавател от Университета по хранителни технологии – Пловдив, запозна учениците от престижната пловдивска гимназия със специалностите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в Стопански факултет на УХТ – Пловдив, с възможностите за обучение и реализация. Предприемаческият бизнес беше представен от г-н Ангел Ранчински, който е сертифициран от Академията на Джон Максуел в САЩ, създател и консултант на иновативни бизнес модели, и основател на първата в страната Академия за неформално лидерство. Голяма подкрепа екипът получи от Георги Петков, бивш възпитаник на Търговската гимназия, а сега студент в Университета по хранителни технологии – Пловдив.

По време на срещата се проведе за първи път бизнес тренинг и тестване на предприемаческите намерения на учениците, последвани от прецизен анализ на техните предприемачески нагласи, активна дискусия и много въпроси.

Прочетете още