Търсене
Close this search box.

УХТ с нови атрактивни възможности за прием на кандидат-студенти

Публикувано от

Кандидат-студентите в Университета по хранителни технологии в Пловдив за академичната 2024/2025 г. ще бъдат приемани след успешно издържани изпити по биология и чужд език (английски, немски, френски или руски). Те се въвеждат пилотно и ще се организират заедно с вече утвърдените форми по Химия и опазване на околната среда и по Математика, посочи зам.-ректорът по учебна дейност и академичен състав проф. Георги Костов.

По негово предложение Академичният съвет одобри допълнителните възможности за кандидатстване във висшето училище. Изпитите са под формата на тестове, които ще се провеждат на място в университета или чрез модерни дигитализирани системи.

Нов елемент е провеждането и на профилиращи изпити, от които могат да се възползват учениците от училищата партньори на университета. Желанието на новия ректорски екип е да предостави по-големи шансове на младите хора, които искат да продължат образованието си в УХТ, заяви професорът.

В рамките на кандидатстудентската кампания университетът съвместно с професионалните гимназии ежегодно провежда Национален конкурс „Млади изследователи“ и тематични състезания, позволяващи кандидатстване и класиране в желани специалности.

През тази година то се организира за 3-ти пореден път. Вече са заявили участието си 70 отбора от 25 гимназии в цялата страна – професионални, езикови, математически, заяви доц. Десислава Вангелова, функционален декан. Учениците са от 10, 11 и 12 клас, по изключение е допуснат и един девети клас.

Те подготвят разработки в 4 направления – Икономика и предприемачество, Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, Храни и напитки, Мехатронни системи.

Финалът ще е на 26 април 2024 г. и съвпада с Деня на отворените врати в УХТ. Интересът на бизнеса към състезанието продължава да нараства, представители на фирми и на браншови организации ще присъстват и ще връчат наградите на най-добре представилите се участници.

 

 

 

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.